Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

aspas81
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viacmollka cmollka
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaasan29 asan29
aspas81
Może każdy powinien czasem rozejrzeć się, sprawdzić, czy jest szczęśliwy, czy jego życie zmierza we właściwym kierunku. Zastanowić się nad tym, co jest dla niego ważne i co sprawia mu przyjemność. Bo życie to coś więcej niż praca, nauka czy obowiązki. To wszystkie te momenty, kiedy godziny lecą za szybko i wszystkie złe myśli znikają z głowy. To chwile, kiedy robi się to, co się kocha.
Cztery Wieki Później
aspas81
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaasan29 asan29
aspas81
Wciąż obiecuję sobie, że będę tam
Że namaluję wszystko to, za czym tęsknię...
— Vixen, Utworzymy Pełnię

October 17 2017

aspas81
Wciąż obiecuję sobie, że będę tam
Że namaluję wszystko to, za czym tęsknię...
— Vixen, Utworzymy Pełnię

October 13 2017

aspas81
Kup wódkę, musimy porozmawiać o uczuciach.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaviee aviee
aspas81
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viaaviee aviee
aspas81
Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— Marek Hłasko, Następny do raju

October 12 2017

aspas81
(...) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach...
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej [29 III 65]
Reposted fromtimetolove timetolove viakamkas kamkas
aspas81

October 11 2017

aspas81
aspas81
Miała zasady, które inni nazywali pancerzem. Wydawało się, że niewzruszalne. Potem zaczęła je dla niego naginać, a z czasem również przekraczać. Zaczęła żyć iluzją i złudzeniami. Nauczyła się przeczyć logice i doszukiwać znaków tam gdzie ich nie było. Uwierzyła w świat, który nigdy nie istniał. Może w końcu pora zacząć naprawdę żyć?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialeniwieec leniwieec
aspas81
Każdy ma jakieś marzenie, które ujawnia tylko po pijanemu.
— "Słodki Listopad"
Reposted fromriseme riseme vialeniwieec leniwieec

October 05 2017

aspas81
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz

August 23 2017

aspas81
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss vialeniwieec leniwieec
aspas81
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
— self quote
Reposted frombng123 bng123 vialeniwieec leniwieec
aspas81
to on mnie nauczył lubić świat.
— be my owl
Reposted frommeowl meowl vialeniwieec leniwieec
aspas81
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak

March 13 2017

aspas81
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl